Zdjęcie plaży w Trzęsaczu Zdjęcie z lotu ptaka Zdjęcie basenu

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Centrum Wypoczynku i Zdrowia Orka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Centrum Wypoczynku i Zdrowia Orka.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej Obiektu.

§2 DOBA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenie pozostałej należności za cały pobyt z góry podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, Obiekt nie zwraca różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane.
 2. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby nie zameldowane w Centrum Wypoczynku i Zdrowia Orka nie mogą przebywać na terenie Obiektu.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji, zadatek nie jest zwrotny.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Za dzieci do lat 3 pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem (opłata za media bez świadczeń). Nie ma możliwości dostawienia łóżka/łóżeczka w pokoju dwuosobowym.
 9. Zwierzęta nie są akceptowane.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Kara za palenie w pokojach wynosi 500 zł.
 6. Dostęp do basenu, sauny, jacuzzi w godzinach dostępności oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z wymienionych miejsc.
 7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§5 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

§6 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, zachowanie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, zabrania się zachowań które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających zakłóca spokojny pobyt pozostałych Gości lub funkcjonowanie Obiektu może zostać z niego usunięty.
 4. W przypadku organizacji imprez szkoleniowych lub innych zabaw okolicznościowych obiekt zastrzega sobie możliwość nie zachowania ciszy nocnej do godziny maksymalnie 1:00.

§7 DODATKOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Firmę Turystyczno- Handlową ORKA Radosław Kmita z siedzibą w Trzęsaczu przy ul. Kamieńskiej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Płatności e-przelewem realizowane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Oferty specjalne